Reviews Fragments E-mail Contact Privat Piano Lessons in Berlin Interessant Links

Michał Talma-Sutt

    Urodzony w 1969 w Łodzi, w latach 1989-94 studiował fortepian w klasie Janusza Grzelązki oraz kompozycję w klasie Jerzego Bauera w tamtejszej Państwowej Akademii Muzycznej. 1995-96 uczestniczył w jednorocznym kursie kompozytorskim i informatyki muzycznej w IRCAM-ie w Paryżu pod kierunkiem m.in. Tristana Murail'a, Philippa Manoury'ego, Magnusa Lindberga i Marco Stroppy.

    W latach 1998-2001 kontynuował studia kompozycji w klasie Ulricha Süße w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Jednocześnie wziął udział w jednorocznym kursie syntezy za pomocą modelowania obiektowego w Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) w Karlsruhe (1999-2000).

   Michał Talma-Sutt jest dwukrotnym zwycięzcą Międzynarowej Trybuny Muzyki Elektro- akustycznej:

     Artysta był także stypendystą Fundacji Witolda Lutosławskiego w latach 1995-2001. Od roku 2001 Michał Talma-Sutt mieszka w Berlinie. 2006-2007 był Dyrektorem Artystycznym drugiej edycji Międzynarodowego Fetiwalu Musica Electronica Nova 2007 we Wrocławiu.

  Kompozytor koncentruje się coraz bardziej na łączeniu muzyki instrumentalnej i elektroakustycznej, jak np. w prawykonanym na Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień w 2002 roku utworze Cellotronicum na wiolonczelę i komputer, okrzykniętym przez wielu krytyków muzycznych jako jeden z najlepszych poskich utworów ostatnich lat (zobacz krytyki).

    Jego muzyka orócz licznych wykonań w Polsce prezentowana była na festiwalach i koncertach w Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Rumunii, w Republice Południowej Afryki oraz na Łotwie.